Національна академія державного управління
при Президентові Українивхід для персоналу

© Центр дистанційного навчання
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20
Тел/факс: (044) 481-21-55